Praktijk voor
Christelijke Hulpverlening

Zorg voor elkaar - onder Zijn leiding

Welkom bij ZijnZorg,

Wij bieden pastorale begeleiding en relatiecoaching vanuit ons geloof in Jezus Christus. We verzorgen ook trainingen, bijvoorbeeld voor pastoraal werkers.

Nieuw: Boek en download over Zorg bij rouw

Pastorale begeleiding

We bieden pastorale begeleiding aan voor mensen die zijn vastgelopen en graag weer verder willen. Vastlopen kan ...

 • none In een relatie.
 • none Vanwege een betekenisvol verlies.
 • none In een persoonlijke strijd, bv. door ziekte, afwijzing, verdriet of boosheid.
 • none In een crisis of door een opgelopen trauma.
 • none Door een onverwachte ziekenhuisopname.
 • none Op het werk, met collega's, door bijvoorbeeld stress of ontslag.

U kunt u vrijblijvend aanmelden voor pastorale begeleiding. Na aanmelding nemen we contact met u op en kunt u kiezen of u verder wilt. U bent van harte welkom.

Meer over begeleiding
Aanmelden voor begeleiding
Onze tarieven

Ziekenhuisbezoek

Ligt u in het ziekenhuis in Gorinchem of daar in de buurt? Wij komen graag bij u op bezoek om te luisteren naar uw verhaal. Hier zijn uiteraard geen kosten aan verbonden.

Ziekenhuisbezoek aanvragen

Training voor pastoraat

We bieden training aan startende en ervaren pastorale werkers binnen de kerkelijke gemeente of in instellingen. De trainingen worden op locatie gegeven. Wanneer gewenst nemen we zelf een beamer en scherm mee.

Geregistreerd in het CrKBO Register Docenten.
(Zoek in het register op ZijnZorg).

De cursussen kunnen in allerlei combinaties en mogelijkheden met elkaar worden afgestemd. Hoofdthema's zijn onder andere:

 • none Basiscursus pastoraat (wat is pastoraat, besisprincipes voor een gesprek).
 • none Pastoraat en vragen over God (over God in onze situaties en over de Bijbel en gebed in het pastorale gesprek).
 • none Pastoraat en vragen over mensen (wat doet verlies en rouw met mensen, wat doet ziekte, pastoraat en psychiatrie).
Meer over trainingen
Mail ons over trainingen

Verdiepende toerusting

Naast onze trainingen bieden we verdiepende toerusting aan kleine groepen (3 - 6 deelnemers) in onze praktijk in Geldermalsen.

De toerusting wordt gegeven op zaterdagen van 10.00-17.00.

Lees verder

Christelijke relatiecoaching

Zoekt u hulp vanuit een christelijke basis? Wij bieden coaching en hulpverlening voor christelijke families en echtparen. Door coaching en hulpverlening te combineren, zetten we u in uw kracht en kunnen we u professioneel begeleiden.

Wij kunnen u helpen bij

 • none Uw huwelijk (preventief of oplossend).
 • none Opvoeding.
 • none Onderling contact tussen twee of meer familieleden.
 • none Het omgaan met ziekte binnen de familie (medisch of psychisch).

Meldt u geheel vrijblijvend aan voor relatiecoaching. We nemen dan op korte termijn contact met u op. Daarna kunt u kiezen of u verder wilt. We nodigen u van harte uit.

Meer over relatiecoaching
Aanmelden relatiecoach
Onze tarieven

Eerstelijns hulpverlening

Psychische problemen kunnen een grote last zijn in uw leven. Het kan problemen veroorzaken in relaties, bij opleidingen, op werk of in de kerk. Het kan er soms hopeloos uit zien, of voelen als falen wanneer u er zelf niet uitkomt.

Kan het beter?

Lees verder

Een eerste gesprek voor begeleiding


Wilt u graag een eerste gesprek? Meldt u vrijblijvend aan. We nemen contact met u op en bekijken dan met elkaar of uw vraag past bij wat wij u kunnen bieden. Daarna kunt u bepalen of u kiest voor een eerste gesprek.

Tijdens dit eerste gesprek maken we kennis, onderzoeken we samen uw hulpvraag en vindt de eerste begeleiding al plaats. Op basis daarvan kunnen we bekijken hoe we verder gaan.

Over ZijnZorg

Zorg voor elkaar - onder Zijn leiding

ZijnZorg biedt hulp. Deze hulp kan bestaan uit pastorale begeleiding of bijvoorbeeld gesprekken met een christelijke relatiecoach. We voorzien in trainingen voor uw eigen zorgers of staan naast u, bijvoorbeeld in tijden van rouw.

We laten ons inspireren en leiden door de Goede Herder, de Zoon van God.

Nieuw in onze blog

Alle berichtenAanmelden voor de blog